“มูนา-อันนา-วิว” ลิ่วรอบ 8 คนสุดท้าย “เมย์-บาส-ปอป้อ” ร่วงรอบสอง แบดอินเดีย โอเพ่น  “มูนา-อันนา-วิว” ลิ่วรอบ 8 คนสุดท้าย “เมย์-บาส-ปอป้อ” ร่วงรอบสอง แบดอินเดีย โอเพ่น