“พิชัย” ยื่นหนังสือถึงไอโอซี กำปั้นเอเชียอยากต่อยโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศส  “พิชัย” ยื่นหนังสือถึงไอโอซี กำปั้นเอเชียอยากต่อยโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศส