หลังจากที่ตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกกับกลายเป็นเจ้าของสถิติผู้ชายอายุไม่เกิน 18 ปีที่สูงที่สุดในโลก เมื่อประมาณเกือบ 2 ปีที่แล้ว ด้วยความสูงถึง 226.9 ซม.  หลังจากที่ตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกกับกลายเป็นเจ้าของสถิติผู้ชายอายุไม่เกิน 18 ปีที่สูงที่สุดในโลก เมื่อประมาณเกือบ 2 ปีที่แล้ว ด้วยความสูงถึง 226.9 ซม.