บอร์ด กกท. เคาะ กรุงเทพ-ชลบุรี-สงขลา รับหน้าเสื่อจัดซีเกมส์ ครั้งที่ 33  บอร์ด กกท. เคาะ กรุงเทพ-ชลบุรี-สงขลา รับหน้าเสื่อจัดซีเกมส์ ครั้งที่ 33