“จอชชัว” สร้างประวัติศาสตร์ ทุบสถิติประเทศไทย รอบ28 ปี วิ่ง 800 ม. ที่ออสเตรเลีย  “จอชชัว” สร้างประวัติศาสตร์ ทุบสถิติประเทศไทย รอบ28 ปี วิ่ง 800 ม. ที่ออสเตรเลีย