“วิว กุลวุฒิ” ขอถอนตัว ศึกขนไก่ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2023  “วิว กุลวุฒิ” ขอถอนตัว ศึกขนไก่ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2023