เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 66 สหพันธ์เทควันโดโลก (WT) จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2023 (Extraordinary Council Meeting) ขึ้นที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 66 สหพันธ์เทควันโดโลก (WT) จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2023 (Extraordinary Council Meeting) ขึ้นที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ