ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ “อันนา” นันทกาญจน์ กับ “มูนา” เบญญาภา เอี่ยมสอาด คู่มือวาง 2 ของรายการ คู่มืออันดับ 13 ของโลก ช่วยกันไล่ตบทำคะแนน  ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ “อันนา” นันทกาญจน์ กับ “มูนา” เบญญาภา เอี่ยมสอาด คู่มือวาง 2 ของรายการ คู่มืออันดับ 13 ของโลก ช่วยกันไล่ตบทำคะแนน