สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานใหญ่”3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯครบ 30 ปี (2535-2565) มอบรางวัลเกียรติยศให้กับนักกีฬา  สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานใหญ่”3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯครบ 30 ปี (2535-2565) มอบรางวัลเกียรติยศให้กับนักกีฬา