ยังคงกลายเป็นประเด็นกับการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อทางฝ่ายจัดยังคงมีความไม่แน่นอนกับการแบ่งชนิดกีฬา แม้จะใกล้ถึงวันแข่งขันอย่างเป็นทางการอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วก็ตาม  ยังคงกลายเป็นประเด็นกับการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อทางฝ่ายจัดยังคงมีความไม่แน่นอนกับการแบ่งชนิดกีฬา แม้จะใกล้ถึงวันแข่งขันอย่างเป็นทางการอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วก็ตาม