ความเคลื่อนไหวการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ซึ่งถือเป็นการจัดมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชา ในรอบ 70 ปี อย่างไรก็ตามฝ่ายจัดยังคงพยายามเตรียมความพร้อมให้กับนานาชาติ  ความเคลื่อนไหวการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ซึ่งถือเป็นการจัดมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชา ในรอบ 70 ปี อย่างไรก็ตามฝ่ายจัดยังคงพยายามเตรียมความพร้อมให้กับนานาชาติ