หวนกลับมาเล่น วอลเลย์บอล อีกครั้งสำหรับ “น้องดรีม” อารีรักษ์ อัมภรัตน์ มือตบเจ้าของส่วนสูง 202 เซนติเมตร หลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอเคยมีประสบการณ์เล่นกีฬาใหม่  หวนกลับมาเล่น วอลเลย์บอล อีกครั้งสำหรับ “น้องดรีม” อารีรักษ์ อัมภรัตน์ มือตบเจ้าของส่วนสูง 202 เซนติเมตร หลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอเคยมีประสบการณ์เล่นกีฬาใหม่