ความเคลื่อนไหวการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ซึ่งถือเป็นการจัดมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชา ในรอบเกือบ 70 ปี อย่างไรก็ตามยังคงมีประเด็นเกี่ยวกับปัญหาออกมาอย่างต่อเนื่อง  ความเคลื่อนไหวการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ซึ่งถือเป็นการจัดมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชา ในรอบเกือบ 70 ปี อย่างไรก็ตามยังคงมีประเด็นเกี่ยวกับปัญหาออกมาอย่างต่อเนื่อง