“แบดมินตันไทย” ท็อปฟอร์ม คว้าแชมป์ประเภทคู่ผสม, ชายคู่ ศึก ไทยแลนด์อินเตอร์ชาเลนจ์  “แบดมินตันไทย” ท็อปฟอร์ม คว้าแชมป์ประเภทคู่ผสม, ชายคู่ ศึก ไทยแลนด์อินเตอร์ชาเลนจ์