“บาส-ปอป้อ” ปราบคู่อินโดนีเซีย ลิ่วก่อนรองขนไก่ “ออลอิงแลนด์”  “บาส-ปอป้อ” ปราบคู่อินโดนีเซีย ลิ่วก่อนรองขนไก่ “ออลอิงแลนด์”