กกท. จับมือ จ.แพร่ แถลงข่าวจัดชิงชัย แพร่ไตรกีฬา Phrae Triathlon 2023 กระตุ้นท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองกีฬา  กกท. จับมือ จ.แพร่ แถลงข่าวจัดชิงชัย แพร่ไตรกีฬา Phrae Triathlon 2023 กระตุ้นท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองกีฬา