คณะศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 121 ได้จัดกิจกรรมวิ่ง “ชมพูฟ้า รันนิ่ง – Pink Blue Run 2023 Presented by WARRIX” ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา  คณะศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 121 ได้จัดกิจกรรมวิ่ง “ชมพูฟ้า รันนิ่ง – Pink Blue Run 2023 Presented by WARRIX” ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา