กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) มีแนวโน้มที่จะผ่อนปรนให้นักกีฬาของรัสเซีย และเบลารุส สามารถกลับมาร่วมแข่งขันใน กีฬาโอลิมปิก ปี 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) มีแนวโน้มที่จะผ่อนปรนให้นักกีฬาของรัสเซีย และเบลารุส สามารถกลับมาร่วมแข่งขันใน กีฬาโอลิมปิก ปี 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส