“บาส-ปอป้อ” ไม่พลาด-ทะลุ 8 คู่แบดสเปน  “บาส-ปอป้อ” ไม่พลาด-ทะลุ 8 คู่แบดสเปน