“ภัทรธิดา” เหมาเพิ่ม 3 ทอง ช่วยยกเหล็กไทยโกยรวม 6 ทอง ปิดท้าย ศึกยุวชนโลก 2023  “ภัทรธิดา” เหมาเพิ่ม 3 ทอง ช่วยยกเหล็กไทยโกยรวม 6 ทอง ปิดท้าย ศึกยุวชนโลก 2023