“เทพบิว” สมราคาเบอร์หนึ่งไทย กระชากทองที่ 2 วิ่ง 200 เมตร พร้อมสร้างสถิติใหม่ กีฬาเยาวชน  “เทพบิว” สมราคาเบอร์หนึ่งไทย กระชากทองที่ 2 วิ่ง 200 เมตร พร้อมสร้างสถิติใหม่ กีฬาเยาวชน