“หยิน” ผงาดแชมป์ DIO Implant , “เหมียว” จบอันดับ 3 ร่วม  “หยิน” ผงาดแชมป์ DIO Implant , “เหมียว” จบอันดับ 3 ร่วม