สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ มอบรางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าทางการกีฬาให้กับ “จุตินันท์” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนักกีฬาคนพิการไทย  สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ มอบรางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าทางการกีฬาให้กับ “จุตินันท์” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนักกีฬาคนพิการไทย