ทีมเอ็กซ์ตรีมไทย สุดยอด กวาด 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ปิดฉากศึก “โคเรีย อินไลน์ ฟรีสไตล์ โอเพ่น 2023” ด้าน “ณัฐนันดา ปสุตนาวิน” เหมาคนเดียว 4 เหรียญทอง ควงแขน “ปณิฐิ พวงสายใจ” รับรางวัล MVP  ทีมเอ็กซ์ตรีมไทย สุดยอด กวาด 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ปิดฉากศึก “โคเรีย อินไลน์ ฟรีสไตล์ โอเพ่น 2023” ด้าน “ณัฐนันดา ปสุตนาวิน” เหมาคนเดียว 4 เหรียญทอง ควงแขน “ปณิฐิ พวงสายใจ” รับรางวัล MVP