“น้องพิงค์” ขึ้นมือ 1 เยาวชนโลก หลังผลงานเยี่ยม ตลอดปีที่ผ่านมา จากการประกาศอันดับโลกของ BWF  “น้องพิงค์” ขึ้นมือ 1 เยาวชนโลก หลังผลงานเยี่ยม ตลอดปีที่ผ่านมา จากการประกาศอันดับโลกของ BWF