ความเคลื่อนไหวของกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 66 ซึ่งเป็นวันแรกของการแข่งขันกีฬาบางประเภท  ความเคลื่อนไหวของกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 66 ซึ่งเป็นวันแรกของการแข่งขันกีฬาบางประเภท