ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2023 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งแม้พิธีเปิดการแข่งขันจะยังไม่เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีหลายชนิดกีฬาที่เริ่มทยอยแข่งขันกันแล้ว  ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2023 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งแม้พิธีเปิดการแข่งขันจะยังไม่เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีหลายชนิดกีฬาที่เริ่มทยอยแข่งขันกันแล้ว