เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 05:15 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทัพนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย รวมตัวกันเพื่อเตรียมออกเดินทางสู่ประเทศกัมพูชา  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 05:15 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทัพนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย รวมตัวกันเพื่อเตรียมออกเดินทางสู่ประเทศกัมพูชา