ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ  ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ