วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 หรือ กัมพูชา 2023 มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามกีฬามรดก เตโช กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 หรือ กัมพูชา 2023 มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามกีฬามรดก เตโช กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา