สวนนงนุชพัทยา พร้อมจัดการแข่งขันแบดมินตันคนพิการนานาชาติ 9-14 พฤษภาคม 2566  สวนนงนุชพัทยา พร้อมจัดการแข่งขันแบดมินตันคนพิการนานาชาติ 9-14 พฤษภาคม 2566