“สุปราณี” ดัน “ไหว้ครูมวยไทย” สู่ “ซอฟท์เพาเวอร์” โลก , “ศักดิ์ชาย” เชื่อลุ้นบรรจุ อลป. 2028  “สุปราณี” ดัน “ไหว้ครูมวยไทย” สู่ “ซอฟท์เพาเวอร์” โลก , “ศักดิ์ชาย” เชื่อลุ้นบรรจุ อลป. 2028