เชื่อว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลไม่น้อยน่าจะยังพอจำเธอคนนี้ได้ หลังจากเป็นที่รู้จักไปทั่ววงการลูกยางเอเชีย โดยเฉพาะแถบอาเซียนตั้งแต่เมื่อ 8 ปีก่อน  เชื่อว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลไม่น้อยน่าจะยังพอจำเธอคนนี้ได้ หลังจากเป็นที่รู้จักไปทั่ววงการลูกยางเอเชีย โดยเฉพาะแถบอาเซียนตั้งแต่เมื่อ 8 ปีก่อน