กลายเป็นประเด็นที่เกิดขั้นในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งที่ผ่านมาหลายฝ่ายกังวลกับสภาพความเป็นอยู่ของบรรดานักกีฬาจากทุกชาติที่เดินทางเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้  กลายเป็นประเด็นที่เกิดขั้นในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งที่ผ่านมาหลายฝ่ายกังวลกับสภาพความเป็นอยู่ของบรรดานักกีฬาจากทุกชาติที่เดินทางเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้