สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าอย่างต่อเนื่องจริงๆ สำหรับ กัมพูชา เจ้าภาพซีเกมส์ 2023 ที่มีคอนเทนต์ให้ชาวอาเซียนได้หยิบยกมาพูดถึงทุกวันนับตั้งแต่เริ่มเปิดฉากแข่งขัน  สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าอย่างต่อเนื่องจริงๆ สำหรับ กัมพูชา เจ้าภาพซีเกมส์ 2023 ที่มีคอนเทนต์ให้ชาวอาเซียนได้หยิบยกมาพูดถึงทุกวันนับตั้งแต่เริ่มเปิดฉากแข่งขัน