การแข่งขัน เทควันโด ซีเกมส์ 2023 ที่โชรย จังวาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, กรุงพนมเปญ ที่ประเทศกัมพูชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566  การแข่งขัน เทควันโด ซีเกมส์ 2023 ที่โชรย จังวาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, กรุงพนมเปญ ที่ประเทศกัมพูชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566