“ฉัตรเฉลิม” วาดลีลาคว้าอันดับ 11 โลก ศึก BMX แฟลทแลนด์งานใหญ่ที่ฝรั่งเศส  “ฉัตรเฉลิม” วาดลีลาคว้าอันดับ 11 โลก ศึก BMX แฟลทแลนด์งานใหญ่ที่ฝรั่งเศส