“บาส-ปอป้อ-วิว” ฟอร์มเฉียบ พาเหรดคว้าชัย ลิ่วรอบสอง ขนไก่ มาเลเซีย มาสเตอร์ส 2023  “บาส-ปอป้อ-วิว” ฟอร์มเฉียบ พาเหรดคว้าชัย ลิ่วรอบสอง ขนไก่ มาเลเซีย มาสเตอร์ส 2023