ฟอร์มเด็ด “บาส-ปอป้อ-เอ็ม-เฟม” ทะยานตัดเชือกขนไก่มาเลเซีย  ฟอร์มเด็ด “บาส-ปอป้อ-เอ็ม-เฟม” ทะยานตัดเชือกขนไก่มาเลเซีย