“โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ เอาชนะ อายากะ ฟูรูเอะ คว้าแชมป์ แอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ แบงค์ ออฟ โฮป แอลพีจีเอ แมตช์ เพลย์  “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ เอาชนะ อายากะ ฟูรูเอะ คว้าแชมป์ แอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ แบงค์ ออฟ โฮป แอลพีจีเอ แมตช์ เพลย์