“พิงค์” พิชฌามลณ์ ท็อปฟอร์ม ทะลุเข้ารอบ Main Draw ชน มาริน ขนไก่ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2023  “พิงค์” พิชฌามลณ์ ท็อปฟอร์ม ทะลุเข้ารอบ Main Draw ชน มาริน ขนไก่ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2023