“บิ๊กป้อม” มอบหมาย กกท. ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นกับทีมพาราลิมปิกไทย  “บิ๊กป้อม” มอบหมาย กกท. ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นกับทีมพาราลิมปิกไทย