แยกกันไม่ได้โดยสิ้นเชิง สำหรับความงาม และความเร็ว ท่ามกลางความเดือดทั้งการแข่งขันและอากาศ ยังมีของดับร้อนทางสายตาให้กับนักแข่ง ทีมช่าง รวมถึงสื่อมวลชนและกองเชียร์ที่มีส่วนร่วมกับบรรยากาศพิตวอล์ก  แยกกันไม่ได้โดยสิ้นเชิง สำหรับความงาม และความเร็ว ท่ามกลางความเดือดทั้งการแข่งขันและอากาศ ยังมีของดับร้อนทางสายตาให้กับนักแข่ง ทีมช่าง รวมถึงสื่อมวลชนและกองเชียร์ที่มีส่วนร่วมกับบรรยากาศพิตวอล์ก