บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย เดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จัดการแข่งขัน Samui Neon Run 2023 ต้อนรับนักวิ่งทั่วประเทศ  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย เดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จัดการแข่งขัน Samui Neon Run 2023 ต้อนรับนักวิ่งทั่วประเทศ