การแข่งขันยกน้ำหนักกีฬาอาเซียน พาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ที่เนชั่นแนล พาราลิมปิก คอมมิตตี ฮอลล์ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย  การแข่งขันยกน้ำหนักกีฬาอาเซียน พาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ที่เนชั่นแนล พาราลิมปิก คอมมิตตี ฮอลล์ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย