สายแว้นโชว์ทักษะสุดเก่งในลิตเติ้ล แว้นฯ สนาม 3 ไปลุ้นต่อในระดับประเทศ  สายแว้นโชว์ทักษะสุดเก่งในลิตเติ้ล แว้นฯ สนาม 3 ไปลุ้นต่อในระดับประเทศ