เปิดตัววิวัฒนาการกัญชา ใช้สำหรับด้านเวชศาสตร์การกีฬาครั้งแรกในไทย  เปิดตัววิวัฒนาการกัญชา ใช้สำหรับด้านเวชศาสตร์การกีฬาครั้งแรกในไทย