“โฟลท-รัฐพงษ์” ฝ่างานหินรั้งท็อป 6 ศึกสองล้อชิงแชมป์เอเชียหลังผ่าน 3 สนามแร  “โฟลท-รัฐพงษ์” ฝ่างานหินรั้งท็อป 6 ศึกสองล้อชิงแชมป์เอเชียหลังผ่าน 3 สนามแร