“ยิ่งมายิ่งเก่ง” ลิตเติ้ล แว้นฯ สนาม 4 ได้อีก 5 หนุ่มสายแว้น ร่วมลุ้นไปดูโรงงานค่ายรถดังถึงเยอรมัน!  “ยิ่งมายิ่งเก่ง” ลิตเติ้ล แว้นฯ สนาม 4 ได้อีก 5 หนุ่มสายแว้น ร่วมลุ้นไปดูโรงงานค่ายรถดังถึงเยอรมัน!