การแข่งขันว่ายน้ำ SISB MERLION SWIM MEET 2023 (เอสไอเอสบี เมอไลออน สวิมมีท 2023) ที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ นนทบุรี เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา  การแข่งขันว่ายน้ำ SISB MERLION SWIM MEET 2023 (เอสไอเอสบี เมอไลออน สวิมมีท 2023) ที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ นนทบุรี เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา